architectuur
& stedenbouw

rdb+ is een multidisciplinair ontwerpcollectief dat focust op verschillende ontwerpdisciplines en schaalniveaus.

Het collectief is bedreven in architecturaal ontwerp, maar heeft ook referenties op gebied van stedenbouw en ruimtelijke planning. Zowel landschappelijke als stedelijke omgevingen horen tot het werkgebied van rdb+.

ARCHITECTUUR

De haalbare, organisatorische en esthetische verbeelding van een ‘programma van wensen‘ op maat van de bouwheer en zijn omgeving.

STEDENBOUW

De gelaagde verbeelding van de gewenste ruimtelijke structuren en gehelen, rekening houdend met alle stakeholders en hun context.