Visie

rdb+ is een multidisciplinair ontwerpcollectief dat focust op verschillende ontwerpdisciplines en schaalniveaus. Het collectief is bedreven in architecturaal ontwerp, maar heeft ook referenties op gebied van stedenbouw en ruimtelijke planning. Zowel landschappelijke als stedelijke omgevingen horen tot het werkgebied van rdb+.

rdb staat voor rombaut en de bel en verwijst naar de twee complementaire zaakvoerders van het ontwerpbureau. De ontwerpvisie van beide architecten is vooral gefundeerd op het aspect ‘samenwerking’ en dit in de breedste zin van het woord.

+ (plus) staat voor alle samenwerkingsvormen die het bureau aangaat met andere experten uit haar netwerk. Zo kan rdb+ voor ieder project, het juiste ontwerpteam samenstellen op maat van het project én met de juiste expertise. Op die manier kan rdb+ haar klanten beter bedienen en beter inspelen op de expliciete vraagstelling per project.

rdb+ gelooft dat het werken in een flexibele team, een kruisbestuiving van kennis en informatie in de hand werkt. Hierdoor ontstaat er een dynamiek die een positief effect heeft op het ontwerpend vermogen, wat ongetwijfeld leidt tot een beter ontwerpresultaat.

rdb+ tracht voor iedere ontwerpopdracht – samen met haar opdrachtgevers – resoluut te streven naar een geïntegreerd projectproces. Aan een maatschappelijk gedragen en duurzaam ontwerp gaat immers een gedreven en transparant ontwerpproces vooraf. De focus wordt daarbij vooral gelegd op de nodige dialoog tussen de betrokken actoren.

Ontwerpbeslissingen worden dan ook samen genomen.

Contact

Ward Rombaut

architect
stedenbouwkundige

rdb+

Ward Rombaut
Sint-Annaboomstraat 29
2070 Zwijndrecht

BTW BE 0849 428 802

ward@rdbplus.be

+32 474 35 69 55

bekijk CV

toezichthoudende autoriteit: Orde van architecten – Vlaamse raad
gedragscode: Wet van 16/12/1983 inzake beroepsplichten

Nieke de Bel

Betreurde medebezieler
en oprichter van rdbplus