ruimtelijke visie
groene vinger
van Zwijndrecht

[1200]

ID

ruimtelijke visie groene vinger van Zwijndrecht

In 2011 maakte rdbplus ter voorbereiding van het RUP R. Orlentstraat (iov gemeente Zwijndrecht) een uitgebreide visie op voor ‘de groene vinger’ die ten noorden van Zwijndrecht het openruimte landschap verbindt met de dorpskern. Deze visie staat volledig in teken van het verbeteren van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van het waardevolle groengebied. Daarnaast werden er ook strategieën vooropgesteld om de belevingswaarde en de dynamiek in deze zone te verbeteren

Vervolgens maakte rdbplus in 2013, in opdracht van de gemeente Zwijndrecht het RUP R. Orlentstraat op. Dit RUP handelt over de herbestemming en herinrichting van een deelgebied van de ‘groene vinger’. Door deze zone te herbestemmen van een parkeerzone naar een zone voor dagrecreatie kunnen de in de globale visie vooropgestelde doelstellingen worden verwezenlijkt. Door niet alleen in te spelen op het verbeteren van de landschappelijke structuur van het gebied, maar ook jeugdwerking toe te laten in dit gebied, kon de ruimtelijke dynamiek worden verbeterd. Later ontwierp rdbplus ook de architectuur voor het nieuwe KSA lokaal dat in 2015 in deze zone werd opgetrokken. De architectuur sluit zich als een permanent tentenkamp naadloos aan bij zijn landschappelijk omgeving.

Kortom het volledige traject is een vlekkeloos proces en integraal ontwerpverhaal.

Opdrachtgever
rdbplus

Locatie
Zwijndrecht

Team
rdbplus

Periode
2011

visualisaties