RUP
R. Orlentstraat

[1201]

ID

RUP R. Orlentstraat

Dit project omvat de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Het doel van dit plan is om een in onbruik geraakt voetbalterrein – gelegen in de bocht van de Richard Orlentstraat te Zwijndrecht –  en nieuwe bestemming te geven. In een BPA dat voor het dorpscentrum van Zwijndrecht werd opgemaakt werd het voetbalterrein juridisch herbestemd tot parking. Deze herbestemming kaderde in de verlenging van tramtracé 3 dat begin jaren 2000 doorheen de Zwijndrechtse dorpskern werd doorgetrokken richting Stenen Kruis. De bedoeling was om op het voetbalterrein een bijkomende, grootschalige parking te voorzien op loopafstand van het centrum en de tramhalte. Anno 2010 werd dit plan echter in vraag gesteld. Er werd vastgesteld dat een extra parkeercapaciteit ter hoogte van de Richard Orlentstraat voor tramgebruikers, niet meer noodzakelijk was. In tegendeel, door het gebied een recreatieve functie te geven die goed aansluit bij de ‘landschappelijke groene vinger’ die vanaf het noordelijke polderlandschap tot aan de Zwijndrechtse kerk reikt, kon deze landschappelijke en recreatieve structuur verder worden versterkt. Op datzelfde moment was er eveneens een locatiezoektocht aan de gang voor de herhuisvesting van de jeugdbeweging KSA Vlaamse Kerels. Uit onderzoek bleek het voetbalplein aan de R. Orlentstraat de meest dankbare plaats te zijn. Hier kunnen jongeren uit de gemeente zich spelen, ravotten en ontplooien. Het RUP omvat een onderbouwing waarom het perceel opnieuw zijn oorspronkelijke bestemming krijgt toegeëigend, namelijk: recreatie.

Opdrachtgever
Gemeente Zwijndrecht

Locatie
Zwijndrecht

Team
rdbplus + Yves Guldentops

Periode
2011-2014