project-
begeleiding
renovatie woning

[1605]

ID

Projectbegeleiding renovatie woning

Voor deze verbouwing met een beperkt budget maakte rdbplus een renovatiestappenplan op. Na een eerste plaatsbezoek en een verkennend gesprek werden de randvoorwaarden en ambities met betrekking tot dit project in kaart gebracht. Vervolgens ging rdbplus aan de slag met het uitwerken van diverse ontwerpvarianten die binnen de vooropgestelde randvoorwaarden en ambities haalbaar bleken. De varianten werden beoordeeld op basis van een eerste ruwe kostenraming, de ruimtelijke kwaliteit, de faseerbaarheid en techniciteiten. Op basis van deze beoordeling werd een afweging gemaakt en uiteindelijk gekomen tot de meest wenselijke voorkeursvariant. Deze variant werd verder verfijnd en uitgewerkt als definitief ontwerp. rdbplus ondersteunde de bouwheer bij het aanbesteden van de verschillende renovatiestappen.

Opdrachtgever
Sarith

Locatie
Burcht

Team
rdbplus

Periode
2016-2017